QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

 • Bước 1

  TIẾP NHẬN

  Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

 • Bước 2

  PHỎNG VẤN

  Làm bài kiểm tra và phỏng vấn

 • Bước 3

  THỎA THUẬN

  Phỏng vấn chuyên môn và thỏa thuận hợp đồng

ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Ứng viên tham khảo các vị trí Công ty Hải Nam đang tuyển dụng tại mục Cơ hội nghề nghiệp.

Gửi Thông tin ứng viên theo mẫu Công ty (tải mẫu trong từng vị trí tuyển dụng, Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV), Bằng cấp, Chứng chỉ liên quan,…

về cho Bộ phận Tuyển dụng bằng cách nhấn vào nút Ứng tuyển và điền các thông tin bắt buộc.

Sau đó, nhấn nút Nộp là hoàn thành việc ứng tuyển.

ỨNG TUYỂN TRỰC TIẾP

Để ứng tuyển trực tiếp, ứng viên vui lòng tải mẫu Thông tin ứng viên (tải mẫu trong mục Ứng tuyển ở đầu trang hoặc cuối trang web) điền đầy đủ thông tin,
kèm theo CV (Curriculum Vitae) và bản photo các bằng cấp, chứng chỉ liên quan,…
gửi về Trụ sở chính của Công ty hoặc Văn phòng Đại diện Công ty (tham khảo thông tin mục Liên hệ).

Phòng Nhân sự Hải Nam sẽ liên lạc trực tiếp với các ứng viên phù hợp cho vòng phỏng vấn.